anh này troll Huyền Chip hay mà, giơ cuốn sách xa như thế hỏi nó có thấy không ý là diễn lại cái vụ bác Dũng giơ hộ chiếu ở xa tít mù khơi cho mọi người xem đó =))

huyền chip

Advertisements